Home

Welkom op Basisschool
de John F. Kennedy!

Onderwijs op maat!

Wij zijn een kleine basisschool waar iedereen elkaar kent. We zijn één van de dertien scholen van SKBO (Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss).
In de wijk Ussen staat ons mooie gebouw aan de Vlasakkers 1. We vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Kinderen moeten zich veilig voelen op school, de basis voor het kunnen leren. We geven onderwijs op maat, met veel aandacht voor de basisvakken. In de ochtend worden deze basisvakken aangeboden in kleine homogene groepen. In de middag werken we aan de overige vakken, door middel van een uitdagend thema. Dit doen we met het programma IPC (International Primary Curriculum) waarmee we sinds schooljaar 2015-2016 werken. Samen met de ouderraad en andere ouders worden er veel activiteiten georganiseerd.

We hebben op school een continurooster. Op maandag, dinsdag en donderdag blijven de kinderen over op school en zijn ze om 14.30 uur uit. Op woensdag en vrijdag zijn alle kinderen om 12.30 uur uit.

We zijn een school waar we trots zijn op elkaar. Samen zijn wij de Kennedy!

U bent van harte welkom om onze school te bezoeken. Loop binnen of maak een afspraak met de locatieleider Marion van Rooij (0412 691650)

Team BS John F. Kennedy is klaar voor het nieuwe schooljaar en heet u van harte welkom op onze school! 

 OOG en SKBO gaan definitief samen!

Stichting Openbaar Onderwijsgroep (OOG) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO) fuseren met ingang van het jaar 2018. Dat betekent dat 13 katholieke & 18 openbare scholen in de gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Meierijstad en Uden één gezamenlijk bestuur krijgen. Zie ook Fusie OOG en SKBO – brief ouders          Infographic OOG-SKBO

Eerste IPC-school in Oss

Heeft u ons ook in de krant gezien? We zijn de eerste IPC-school in Oss. En daar zijn we trots op.
Brabants Dagblad   regio oss  IPC-logo

 

 

Schoolkalender 2017-2018

Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder gezin op BS JFK een schoolkalender voor het schooljaar 2017-2018. Hieronder kunt u een digitale versie downloaden. Ook vindt u het jaarrooster, met een overzicht van de vakanties, vrije dagen en studiedagen. Verder staan hier geen activiteiten op genoteerd. 

kalender JFK 2017-2018

jaarrooster 2017-2018 ouders

Schoolgids schooljaar 2017-2018

Hieronder kunt u de Schoolgids 2017-2018 downloaden/bekijken. 

JFK schoolgids 2017-2018