Hulpouders

Op onze school worden veel activiteiten georganiseerd voor alle kinderen op school. Deze activiteiten worden georganiseerd door de Ouderraad in overleg met de school. Voor veel activiteiten zijn hulpouders nodig. Dit mogen ook opa’s en oma’s, andere verzorgers of oudleerlingen zijn!
Aan het begin van het schooljaar kunt u op het informatieblad aangeven of u wilt helpen.
Wilt u graag helpen bij een activiteit, geef u op bij de Annemarie of Nancy van de Ouderraad of bij Marion van Rooij, locatieleider (marionvanrooij@skbo.nl).

 

Alvast SUPER bedankt voor uw hulp! Zonder uw hulp kunnen wij de extra activiteiten voor de kinderen op BS JFK niet organiseren. 

      

Werkgroep Verkeer

Wij zijn trots dat onze school al sinds 2006 het Brabants Vekeers Label (BVL) heeft! 
” Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. “
De school heeft twee verkeersouders, namelijk Desiree en Esther. Juf Astrid en juf Marion sturen de verkeerswerkgroep aan. Mocht u interesse hebben om deze groep te versterken, geef u op!