Wat is een Medezeggenschapsraad?

Een Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap.
In de MR zijn diverse belangen van een school vertegenwoordigd:
– Ouders en/of leerlingen;
– Personeel.

Bovengenoemde groepen hebben via de MR inspraak in het beleid, dat het bestuur van een school uitstippelt. In feite is de MR voor een school wat een OR (ondernemersraad) is voor een bedrijf.

Het aantal leden van de Medezeggenschapsraad hangt af van de grootte van de school. Op onze school bestaat de MR uit 2 ouderleden(die de belangen van ouders en de leerlingen vertegenwoordigen) en 2 personeelsleden.

Oudergeleding 2017-2018

Saskia Rutten
Raymond Overdevest

Teamgeleding 2017-2018

Heidi Peters
Astrid Vincken