Kinderraad

 

De Leerlingenraad heet voortaan de kinderraad.

De kinderraad bestaat uit één kind per klas van de groepen 5-6-7-8. In totaal zijn dit vier kinderen.
Daarnaast zijn er drie kinderen die het jaar ervoor ook in de leerlingenraad zaten lid.
De leerlingenraad bestaat dus uit zeven kinderen.
Binnen de leerlingenraad hebben de kinderen een eigen stem binnen de schoolorganisatie en maken ze kennis met de democratische beginselen.
De Leerlingenraad behartigt de belangen van alle kinderen op school.