Op dit downloadplein kunt u documenten en formulieren downloaden.

Schoolgids
Hier kunt u de schoolgids 2020-2021 downloaden/bekijken. 

JFK schoolgids 2020-2021-

Kalender
Hier kunt u het jaarrooster 2020-2021 downloaden/bekijken. Activiteiten vindt u in de kalender op SchouderCom. 

JFK jaaroverzicht 2020-2021 website

Aannamebeleid
Hier kunt u het aannamebeleid van onze school downloaden/bekijken.

Aannamebeleid

Aanmeldingsformulier
Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden. Als u het formulier heeft uitgeprint, ingevuld en ondertekend, kunt u het bij ons op school inleveren.
U kunt het natuurlijk ook opsturen naar:
Basisschool John F. Kennedy
Postbus 359
5340 AJ OSS
of mailen naar: 
marionvanrooij@saamscholen.nl

Aanmeldformulier

Verlofregeling
Hier kunt u het verlofaanvraagformulier downloaden. Als u het formulier heeft uitgeprint, ingevuld en ondertekend, kunt u het bij ons op school inleveren.
U kunt het natuurlijk ook opsturen naar:
Basisschool John F. Kennedy
Postbus 359
5341 AJ OSS
of mailen naar: 
marionvanrooij@saamscholen.nl

Aanvraagformulier voor verlof

Protocol Luizen
Het protocol Luizen is opgesteld om luizen bij kinderen op school te voorkomen of indien dit toch geconstateerd wordt, het luizenprobleem zo snel mogelijk op te lossen. Hierbij spelen de leerkrachten en ouders/verzorgers een grote rol.

Hier kunt u het protocol Luizen  downloaden/bekijken.
Protocol luizen

Schoolveiligheidsplan
Het  schoolveiligheidsplan van  de John F. Kennedyschool is een nadere uitwerking van het arbobeleidsplan en stelt zich ten doel alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.
De volgende protocollen zijn hier in terug te vinden:

U kunt het schoolveiligheidsplan lezen door op onderstaande link te klikken:
SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool

Klachtenprocedure SAAM
Richtlijn voor leerlingen, ouders, medewerkers en
andere betrokkenen.

SAAM – Klachtenprocedure

Overige documenten
Hieronder kunt u de brief over de gewijzigde Logopedie-taak van GGD Hart voor Brabant downloaden.
Artikel GGD wijziging logopedie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
School Ondersteuningsprofiel JFK