Zoals we doelen stellen voor onze kinderen, stellen we onszelf ook doelen. De LeidRaad is een plan van aanpak voor de hele schoolorganisatie voor een periode van vier jaar. Na deze periode wordt de visie van de school opnieuw bekeken, worden nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs ingevoegd en worden de bereikte doelen geborgd. We maken jaarlijks een concretisering van een deel van de LeidRaad. Dat noemen we het managementcontract (Macon). Hierin worden beschreven doelen van de LeidRaad weggezet in tijd en worden er resultaten aan gekoppeld. Gedurende het schooljaar werkt de school planmatig aan de gestelde doelen en legt hiervoor verantwoording af aan het College van Bestuur. In de vorm van SAAMvattingen presenteert de school twee keer per jaar de ontwikkelingen die in het managementcontract geïnitieerd zijn.

https://www.schoolplan.saamscholen.nl/jfk