Zoals we doelen stellen voor onze kinderen, stellen we onszelf ook doelen. De LeidRaad is een plan van aanpak voor de hele schoolorganisatie voor een periode van vier jaar. Na deze periode wordt de visie van de school opnieuw bekeken, worden nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs ingevoegd en worden de bereikte doelen geborgd. We maken jaarlijks een concretisering van een deel van de LeidRaad. Dat noemen we het managementcontract (Macon). Hierin worden beschreven doelen van de LeidRaad weggezet in tijd en worden er resultaten aan gekoppeld. Gedurende het schooljaar werkt de school planmatig aan de gestelde doelen en legt hiervoor verantwoording af aan het College van Bestuur. In de vorm van Factsheets presenteert de school twee keer per jaar de ontwikkelingen die in het managementcontract geïnitieerd zijn.

Het kind
Het kind is onze opdracht. Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen. Wij bieden een veilig leerklimaat zodat ieder kind zich optimaal kan ontplooien. Onze kleinschaligheid maakt dat we ieder kind persoonlijk kennen en onze begeleiding af kunnen stemmen op de behoeften van het kind. Wij leren en werken op basis van veiligheid, wederzijds vertrouwen en respect.

Zien en Zijn
We zijn wat we zeggen en zien elkaar. Kinderen presenteren aan elkaar wat ze geleerd en of ontdekt hebben. De doelen zijn zichtbaar in de omgeving. Kinderen tonen aan dat ze de doelen behaald hebben en op welke wijze.

Samen
We zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen. We vormen een hechte gemeenschap, samen met de ouders en kinderen. Ons IPC programma draagt bij aan de verbinding met de werkelijkheid en de democratische gemeenschap.

Ruimte
We maken ruimte voor uitdaging en onderzoek. Door af te stappen van losse WO-vakken, komt er ruimte voor thematisch werken en het daarbinnen stimuleren van 21e eeuwse vaardigheden. Kinderen krijgen ruimte om actief te leren binnen betekenisvolle gehelen, de leerkracht stimuleert en ondersteunt.

Onderwijs
Als kleine school werken wij doelgericht aan het vergroten van vaardigheden, kennis en inzichten. We werken volgens een vast dagritme. We maken onderscheid tussen het ochtend- en middagprogramma. In de ochtend werken kleine, homogene groepen aan basisvakken. In de middag werken verschillende jaargroepen samen aan uitdagende wereld ori├źnterende thema’s.