De visie van onze school en het toekomstige nieuwe Kindcentrum wordt vormgegeven door 5 pijlers. Deze 5 pijlers zeggen iets over wat wij van waarde vinden in onze school. We hebben deze waarden vertaald naar hoe we ons onderwijs organiseren in de praktijk. En omdat wij zelf nooit uitgeleerd zijn als team en als school, hebben wij onszelf doelen gesteld, waarmee we ons onderwijs iedere dag weer een beetje mooier, nieuwer en beter maken.

SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Leren staat centraal

De basisvakken taal, lezen en rekenen zijn uitgangspunt. We zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces en de resultaten. We zijn in gesprek met kinderen over hun ontwikkeling. We stimuleren een nieuwsgierige, onderzoekende houding waarbij we thematisch werken aan vaardigheden, kennis en inzicht. Dit doen we door te werken met een wereldori├źntatie programma. We streven er naar de werkelijkheid binnen de school te halen. We leren door te doen.

SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Ruimte voor het individu

Er is ruimte voor idee├źn van kinderen. We ontdekken samen met de kinderen hun talenten. Er is ruimte voor creativiteit en het maken van eigen keuzes. We werken met drie leerroutes die passen bij de behoeftes van de kinderen (licht leerkracht gestuurd, medium leerkracht gestuurd en intensief leerkracht gestuurd). We leren kinderen eigenaar te zijn van hun eigen ontwikkeling.

SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Kijk op jezelf en de ander

Elk kind wordt gezien. Elk kind mag zichzelf zijn. Trots op zichzelf en de ander. We richten ons op sociaal zijn, samenwerking en zelfredzaamheid. We hebben respect voor elkaar wat betreft cultuur en afkomst. Zelfreflectie op sociaal, educatief en professioneel niveau neemt dagelijks een belangrijke plaats in voor team en kinderen We vieren samen successen!

SAAM_illustraties schoolplan_JFK-Korenae

Veiligheid

Op onze school voelen kinderen zich veilig in een aantrekkelijke omgeving en warme, geborgen sfeer. We vinden rust en structuur in het gebouw en in de groepen belangrijk. Er is sprake van wederzijds vertrouwen in kinderen, ouders en personeel. Er is respect voor elkaar. We zijn samen verantwoordelijk voor het welbevinden van iedereen. 

 

Groen

We zijn een gezonde school waar bewegen gestimuleerd wordt. We benutten de groene ruimte rondom de school om kinderen uit te dagen. Leren wordt spelenderwijs vormgegeven met uitdagende materialen. We zijn ons bewust van onze plek in de wereld en werken daarom samen in een duurzame omgeving.