Onze missie luidt: Ondernemend de toekomst in, met onderwijs op maat, met zorgschoolfoto[1]

  De visie van de school: We willen een school zijn waar:

 • ieder kind zich veilig en geborgen voelt.
 • ieder kind zich geaccepteerd weet, zoals het zich manifesteert.
 • het bieden van zoveel mogelijk ontplooiingskansen voor een optimale ontwikkeling als normaal wordt beschouwd.
 • we onderwijs realiseren in een sfeer, waarbij in de begeleiding van kinderen, rekening wordt  gehouden met het kind als persoon.
 • we recht doen aan onderlinge verschillen, in het aanbod van de leerstof, in de instructie en in de verwerking daarvan.
 • we leerlingen meer verantwoordelijkheid geven bij het eigen leerproces.
 • we  een continue ontwikkeling waarborgen.

  Kijk bij Schoolplan om onze LeidRaad, de route voor de komende vier jaar, te zien.