Kinderraad

Kinderraad

 

De Leerlingenraad heet voortaan de kinderraad.

 

De kinderraad bestaat uit één kind per klas van de groepen 5-6-7-8. In totaal zijn dit vier kinderen.
Daarnaast zijn er drie kinderen die het jaar ervoor ook in de kinderraad zaten lid.
De kinderraad bestaat dus uit zeven kinderen.
Binnen de kinderraad  hebben de kinderen een eigen stem binnen de schoolorganisatie en maken ze kennis met de democratische beginselen.
De kinderraad behartigt de belangen van alle kinderen op school.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren