Medezeggenschapsraad

WAT IS EEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD?
Een Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap.
In de MR zijn diverse belangen van een school vertegenwoordigd:
– Ouders en/of leerlingen;
– Personeel.

Bovengenoemde groepen hebben via de MR inspraak in het beleid, dat het bestuur van een school uitstippelt. In feite is de MR voor een school wat een OR (ondernemersraad) is voor een bedrijf.

Het aantal leden van de Medezeggenschapsraad hangt af van de grootte van de school. Op onze school bestaat de MR uit 2 ouderleden(die de belangen van ouders en de leerlingen vertegenwoordigen) en 2 personeelsleden.

Notulen van de MR zijn altijd opvraagbaar bij de voorzitter van de MR. 
Het mailadres van de MR is: mr.bsjfk@saamscholen.nl

 
 

OUDERGELEDING 2021-2022

Petra Verbakel

Emile Vos

TEAMGELEDING 2021-2022
Koen Vogels

Monique Burhenne

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren